Общи условия

Общи условия на уебсайта „Виртуален музей Габрово“ (gabrovomuseum.bg)

Тези правила и условия уреждат използването от Ваша страна на уебсайта „Виртуален музей Габрово“ (gabrovomuseum.bg) и услугите, които предлагаме. С достъпа и използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези правила и условия. Ако не сте съгласни с тези правила и условия, не трябва да използвате нашия уебсайт.

Интелектуална собственост:

Цялото съдържание и материали на уебсайта „Виртуален музей Габрово“ (gabrovomuseum.bg), включително, но не само текст, графики, лога, изображения и софтуер, са собственост на уебсайта „Виртуален музей Габрово“ (gabrovomuseum.bg) или неговите лицензодатели и са защитени от международните закони за авторското право и търговските марки. Нямате право да използвате или възпроизвеждате което и да е от съдържанието или материалите на уебсайта без нашето предварително писмено съгласие.

Потребителско съдържание:

Възможно е да можете да изпращате, качвате или публикувате съдържание, като рецензии, коментари или изображения, на уебсайта „Виртуален музей Габрово“ (gabrovomuseum.bg). Като изпращате или публикувате такова съдържание, Вие предоставяте на уебсайта „Виртуален музей Габрово“ (gabrovomuseum.bg) неизключително, безплатно, постоянно, неотменимо и подлежащо на подлицензиране право за използване, копиране, промяна, адаптиране, публикуване, превод, създаване на производни произведения от, разпространение и показване на такова съдържание по целия свят във всякакви медии. Вие заявявате и гарантирате, че имате правото да предоставите такъв лиценз и че съдържанието, което изпращате, не нарушава правата на интелектуална собственост на трета страна.

Връзки към трети страни:

Уебсайтът „Виртуален музей Габрово“ (gabrovomuseum.bg) може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Тези връзки са предоставени за Ваше удобство и не предполагат одобрение от уебсайта „Виртуален музей Габрово“ (gabrovomuseum.bg). Ние не носим отговорност за съдържанието или практиките на тези уебсайтове и Ви препоръчваме да прегледате техните правила и условия и политика за поверителност.

Отказ от отговорност:

„Виртуален музей Габрово“ (gabrovomuseum.bg) предоставя уебсайта и услугите на принципа „както е“ и „както е наличен“. Ние не даваме никакви декларации или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или косвени, по отношение на работата на уебсайта или информацията, съдържанието, материалите или продуктите, включени в уебсайта. Ние няма да носим отговорност за щети от какъвто и да е вид, произтичащи от използването на уебсайта, включително, но не само, преки, непреки, случайни, наказателни и последващи щети.

Промени в Общите условия:

Можем да променим тези правила и условия по всяко време, със или без предизвестие до Вас. Ако продължите да използвате уебсайта след всякакви промени, това означава, че приемате новите правила и условия.

Свържете се с нас:

Ако имате въпроси относно тези правила и условия, моля, свържете се с нас на имейл адрес info@gabrovomuseum.bg.

Последна актуализация: 01.02.2023