koritsa-kvartali-2

Даниела Цонева, Момчил Цонев. Кварталите на Габрово. Част 2. София, 2023, Фондация за българска литература