koritsa-kvartali-1 – zadna

Даниела Цонева, Момчил Цонев. Кварталите на Габрово. Част 1. София, 2020, Фондация за българска литература