kniga-kvartalite

Даниела Цонева, Момчил Цонев. Кварталите на Габрово. Част 1. София, Фондация за българска литература, 2020